Contact

TV ATLAS – S.C.DIPLOMATIC TRV PRES S.R.L. –

cu sediul in Focsani, strada Miorita nr. 4,  judetul VRANCEA ,

telefon – 0237/237.658

Structura actionariatului pana la nivel de persoana fizica si juridica, asociat sau actionar care detine o cota mai mare de 20 % din capitalul social: MARTIS ION – 53,92% , MARTIS IOANA – 30,72%

Reprezentant legal: Director General –ec. MARTIS ION

Raspundere editoriala:

Redactor sef – FLORENTIU LENORMANDA

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media – e-mail: televiziuneaatlas@yahoo.com, website: www.vranceaatlastv.ro

Organismele de reglementare competente – Consiliul National al Audiovizualului – www.cna.ro. BUCURESTI 1 – b-dul Libertatii nr. 14 cod 050706 – tel 021/305.53.56

e-mail- cna@cna.ro